ความสำเร็จของการบริหารงาน HONDA MOTOR- ตอนที่ 10.4 ฮอนด้า : การขยายงานและกลยุทธ์ระดับนานาชาติ (ค.ศ. 1982-87)

ความสำเร็จของการบริหารงาน HONDA MOTOR- ตอนที่ 10.4 ฮอนด้า : การขยายงานและกลยุทธ์ระดับนานาชาติ (ค.ศ. 1982-87)

ท้ายที่สุดนี้ จะต้องเอ่ยถึงความเกี่ยวพันของฮอนด้า มอเตอร์ในการแข่งขันรถฟอร์มูลาวันกรังด์ปรีซ์ หลังจากที่หายไปสิบห้าปี บริษัทก็กลับคืนสู่การแข่งขันรถสุดยอดคือ ฟอร์มูลาวันในปี 1983

Nov 20, 2022
ความสำเร็จของการบริหารงาน HONDA MOTOR- ตอนที่ 10.3 ฮอนด้า : การขยายงานและกลยุทธ์ระดับนานาชาติ (ค.ศ. 1982-87)

ความสำเร็จของการบริหารงาน HONDA MOTOR- ตอนที่ 10.3 ฮอนด้า : การขยายงานและกลยุทธ์ระดับนานาชาติ (ค.ศ. 1982-87)

สภาพแวดล้อมของผู้ผลิตรถยนต์ในยุโรปตะวันตกแตกต่างอย่างชัดเจนจากในสหรัฐฯ ส่วนใหญ่แล้วเป็นเพราะว่าผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ ๆ เช่น โฟล์กสวาเกน เรโนลต์ เปอโยต์ เฟียต ออสตินโรเวอร์ ฟอร์ด และเจเนอรัล มอเตอร์ส ต่างก็เผชิญกับปัญหากำลังการผลิตเกินพอ

Aug 17, 2022
ความสำเร็จของการบริหารงาน HONDA MOTOR- ตอนที่ 10.2 ฮอนด้า : การขยายงานและกลยุทธ์ระดับนานาชาติ (ค.ศ. 1982-87)

ความสำเร็จของการบริหารงาน HONDA MOTOR- ตอนที่ 10.2 ฮอนด้า : การขยายงานและกลยุทธ์ระดับนานาชาติ (ค.ศ. 1982-87)

แมรีสวิลล์ รัฐโอไฮโอ เป็นเมืองการเกษตร ผู้คนที่นั่นไม่มีความเกี่ยวพันกับอุตสาหกรรมรถยนต์ การว่าจ้างและให้การศึกษาคนเช่นนั้นเป็นนโยบายหลักอย่างหนึ่งในการดำเนินกิจการผลิตรถยนต์ในต่างประเทศของฮอนด้า

Jun 20, 2019
ความสำเร็จของการบริหารงาน HONDA MOTOR- ตอนที่ 10.1 ฮอนด้า : การขยายงานและกลยุทธ์ระดับนานาชาติ (ค.ศ. 1982-87)

ความสำเร็จของการบริหารงาน HONDA MOTOR- ตอนที่ 10.1 ฮอนด้า : การขยายงานและกลยุทธ์ระดับนานาชาติ (ค.ศ. 1982-87)

ฮอนด้าเอนจิเนียริงประสบความสำเร็จในการพัฒนาหุ่นยนต์แบบนี้ให้ทำหน้าที่สลับซับซ้อนที่สุดต่าง ๆ พร้อม ๆ กันได้ และพัฒนาหุ่นยนต์อีกตัวสำหรับงานที่ง่ายเฉพาะกิจ

Jun 18, 2019
ความสำเร็จของการบริหารงาน HONDA MOTOR- ตอนที่ 10 ฮอนด้า : การขยายงานและกลยุทธ์ระดับนานาชาติ (ค.ศ. 1982-87)

ความสำเร็จของการบริหารงาน HONDA MOTOR- ตอนที่ 10 ฮอนด้า : การขยายงานและกลยุทธ์ระดับนานาชาติ (ค.ศ. 1982-87)

กุญแจสำคัญดอกหนึ่งสู่กลวิธีใหม่ระดับนานาชาติของฮอนด้า มอเตอร์คือการก่อสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ในรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกาเสร็จเรียบร้อย เพราะฉะนั้น เราจึงควรกล่าวอย่างสั้น ๆ ถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่นำไปสู่เรื่องนี้

Jun 14, 2019
ความสำเร็จของการบริหารงาน HONDA MOTOR-ตอนที่ 9.8 โดยการนำของคาวะชิมะ

ความสำเร็จของการบริหารงาน HONDA MOTOR-ตอนที่ 9.8 โดยการนำของคาวะชิมะ

แต่ก็มีหลักฐานมากมายว่าไม่ใช่เป็นดังที่นักวิจารณ์เหล่านั้นว่า ไอบีเอ็ม เท็กซัสอินสตรูเมนต์ ซีรอกซ์ และบริษัทอื่น ๆ ก็ทำธุรกิจอย่างมีความสำเร็จยิ่งในญี่ปุ่น โดยการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงของอเมริกันและการบริหารแบบญี่ปุ่นมาบริหารคนงานญี่ปุ่น

Jun 5, 2019
ความสำเร็จของการบริหารงาน HONDA MOTOR-ตอนที่ 9.7 โดยการนำของคาวะชิมะ

ความสำเร็จของการบริหารงาน HONDA MOTOR-ตอนที่ 9.7 โดยการนำของคาวะชิมะ

ชาวญี่ปุ่นมีความไหวหวั่นและอารมณ์มาก อันเป็นผลจากการเป็นประเทศปิดในสมัยการปกครองของโชกุนตระกูลโทกุงาวะ ตัวอย่างเช่น คำพูดที่ว่า "อะ-อุง โนะ โคกิว" "อะ-อุง" มาจากคำสันสกฤตแปลว่าการหายใจเข้าและหายใจออก

Jun 1, 2019
ความสำเร็จของการบริหารงาน HONDA MOTOR-ตอนที่ 9.6 โดยการนำของคาวะชิมะ

ความสำเร็จของการบริหารงาน HONDA MOTOR-ตอนที่ 9.6 โดยการนำของคาวะชิมะ

ระบบ "แผนกภูมิภาค" นี้ของฮอนด้า มอเตอร์อาจจะดูว่าคล้ายกับระบบ "แผนก" อย่างที่รู้จักกันดีในสหรัฐซึ่งหัวหน้าแต่ละแผนกรับผิดชอบต่อเรื่องกำไรโดยเป็นอิสระจากแผนกอื่น ๆ ในบริษัทเดียวกัน

May 30, 2019
ความสำเร็จของการบริหารงาน HONDA MOTOR-ตอนที่ 9.5 โดยการนำของคาวะชิมะ

ความสำเร็จของการบริหารงาน HONDA MOTOR-ตอนที่ 9.5 โดยการนำของคาวะชิมะ

ที่ฮอนด้า มอเตอร์นั้น วงจร NH (เทียบเท่ากับคิวซี) บริษัทไม่ได้เป็นผู้จัดการเอง พนักงานต่างหากที่จัดทำขึ้นระหว่างเวลาว่าง ในสหรัฐและยุโรปนั้น วงจรคิวซีมักจะเกี่ยวพันกับระบบเงินตอบแทน แต่ในญี่ปุ่นไม่ค่อยจะมีกรณีเช่นนี้

May 11, 2019
ความสำเร็จของการบริหารงาน HONDA MOTOR-ตอนที่ 9.4 โดยการนำของคาวะชิมะ

ความสำเร็จของการบริหารงาน HONDA MOTOR-ตอนที่ 9.4 โดยการนำของคาวะชิมะ

ในญี่ปุ่นหุ่นยนต์ในแผนกการผลิตกำลังเป็นที่นิยมมาก สมุดปกขาวเกี่ยวกับการค้าระหว่างชาติของ MITI รายงานว่าญี่ปุ่นมีหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 14,000 ตัว สหรัฐมี 3,255 ตัว เยอรมันตะวันตก 850 ตัว และอังกฤษ 185 ตัว

May 9, 2019

Recent posts

error: Content is protected !!