FRENCH-ดินแดนแห่งนักปราชญ์, รสนิยมวิไลและต้นกำเนิดของที่มาคำว่า “รถ”

FRENCH-ดินแดนแห่งนักปราชญ์, รสนิยมวิไลและต้นกำเนิดของที่มาคำว่า “รถ”

ชนเผ่าดั้งเดิมของฝรั่งเศส เป็นชาวกอล (Gaul) เป็นชนเผ่าพื้นเมืองโบราณสมัยโรมันเรืองอำนาจ หลังอาณาจักรโรมันล่มสลายลง ชาวกอลได้กระจายอยู่ทั่วยุโรปซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานถึงศตวรรษที่ 1

May 31, 2019
SAMOA-ประเทศหมู่เกาะแถบมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ในอดีตเคยเป็นหนึ่งในจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ของชาวโพลินีเซีย

SAMOA-ประเทศหมู่เกาะแถบมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ในอดีตเคยเป็นหนึ่งในจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ของชาวโพลินีเซีย

ชาวซามัวมีอดีตยิ่งใหญ่ มีวัฒนธรรมซึ่งโดดเด่นในกลุ่มชาติพันธุ์โพลินีเซียน มีภาษาเป็นของตนเองและการเต้นรำที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและการแต่งกายแบบดั้งเดิมในอดีต

May 13, 2019
ITALY-ดินแดนแห่งอารยธรรมทางใต้ของยุโรป (ตอนที่ 2)

ITALY-ดินแดนแห่งอารยธรรมทางใต้ของยุโรป (ตอนที่ 2)

นครแห่งวัฒนธรรมและศูนย์กลางความเจริญด้านวิทยาการ ศิลปะ ศาสนา การเมืองการปกครอง ซึ่งมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน โดยสภาพทั่วไปของอิตาลีเกือบทุกเมืองจึงเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจมากมาย

May 13, 2019
ITALY-อดีตนครแห่งศูนย์กลางวิทยาการ, วัฒนธรรม, ศาสนาและศิลปะ (ตอนที่ 1)

ITALY-อดีตนครแห่งศูนย์กลางวิทยาการ, วัฒนธรรม, ศาสนาและศิลปะ (ตอนที่ 1)

กรุงโรมมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรในอดีตมากมาย เช่น ราชอาณาจักรโรมัน, สาธารณรัฐโรมัน และจักรวรรดิโรมัน กรุงโรมเคยเป็นเมืองที่มีบทบาทมากที่สุดของอารยธรรมตะวันตก และเคยเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก

May 9, 2019
SRI LANK- เกาะในมหาสมุทรอินเดีย…ดินแดนแห่งพุทธศาสนาอีกหนึ่งมิติที่โลกลืม (ตอนที่ 5)

SRI LANK- เกาะในมหาสมุทรอินเดีย…ดินแดนแห่งพุทธศาสนาอีกหนึ่งมิติที่โลกลืม (ตอนที่ 5)

ศรีลังกาเป็นประเทศที่กู้ยืมจีน และเปิดให้จีนเข้าไปลงทุนสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในประเทศ แต่นอกจากพวกเขาจะได้ท่าเรือร้างๆ สนามบินที่มีไม่กี่ไฟล์ท และสิ่งก่อสร้างที่ชาวบ้านในพื้นที่ต่อต้านแล้ว ยังก่อหนี้จำนวนหลายหมื่นล้านดอลลาร์

May 5, 2019
SRI LANKA-เกาะในมหาสมุทรอินเดีย…ดินแดนแห่งพุทธศาสนาอีกหนึ่งมิติที่โลกลืม (ตอนที่ 4)

SRI LANKA-เกาะในมหาสมุทรอินเดีย…ดินแดนแห่งพุทธศาสนาอีกหนึ่งมิติที่โลกลืม (ตอนที่ 4)

แผนการของจีนต้องการเปลี่ยนชายหาดชายหาดประวัติศาสตร์ที่มีทางเดินและสวนสาธารณะทอดยาวริมหาดอย่างกัลล์เฟซให้กลายเป็นเมืองใหญ่ภายในปี 2573 ที่เต็มไปด้วยอาคารบรรษัทอวดความฟุ่มเฟือย

May 3, 2019
SRI LANKA-เกาะในมหาสมุทรอินเดีย…ดินแดนแห่งพุทธศาสนาอีกหนึ่งมิติที่โลกลืม (ตอนที่ 3)

SRI LANKA-เกาะในมหาสมุทรอินเดีย…ดินแดนแห่งพุทธศาสนาอีกหนึ่งมิติที่โลกลืม (ตอนที่ 3)

ราวี การุณานายาเก รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของศรีลังกาเปิดเผยว่าการสร้างท่าเรือนี้เป็นการกระทำที่ราคาแพงเกินกว่าจะจ่ายได้แต่ก็ไม่ได้ส่งผลดีอะไรทางเศรษฐกิจกลับมาเลยบีบให้พวกเขาต้องมองหาทางเลือก

May 1, 2019
SRI LANKA-เกาะในมหาสมุทรอินเดีย…ดินแดนแห่งพุทธศาสนาอีกหนึ่งมิติที่โลกลืม (ตอนที่ 2)

SRI LANKA-เกาะในมหาสมุทรอินเดีย…ดินแดนแห่งพุทธศาสนาอีกหนึ่งมิติที่โลกลืม (ตอนที่ 2)

ประเทศศรีลังกาเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาทางด้านศาสนาพุทธมาเป็นเวลายาวนาน และปัจจุบันยังคงยึดมั่นในศาสนาพุทธ โดยพระพุทธศาสนาได้เผยแพร่จากอินเดียสู่ลังกา เมื่อประมาณ พ.ศ. 236 ในคราวที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงอุปถัมภ์

Apr 28, 2019
SRI LANKA-เกาะในมหาสมุทรอินเดีย…ดินแดนแห่งพุทธศาสนาอีกหนึ่งมิติที่โลกลืม (ตอนที่ 1)

SRI LANKA-เกาะในมหาสมุทรอินเดีย…ดินแดนแห่งพุทธศาสนาอีกหนึ่งมิติที่โลกลืม (ตอนที่ 1)

ในอดีตประเทศศรีลังกาและประเทศไทยมีความสัมพันธไมตรีด้านพระพุทธศาสนา อันเกิดนิกาย สยามวงศ์ในดินแดนลังกา แต่ก่อนหน้านั้นลังกาได้เผยแพร่พระพุทธศาสนาในดินแดนสยามอันเกิดนิกาย ลังกาวงศ์ รัฐธรรมนูญบัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติในปี พ.ศ. 2515

Apr 27, 2019
KUWAIT-ประเทศขนาดเล็ก ๆ ในตะวันออกกลางแต่มีบ่อน้ำมันจำนวนมาก…เจริญอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด

KUWAIT-ประเทศขนาดเล็ก ๆ ในตะวันออกกลางแต่มีบ่อน้ำมันจำนวนมาก…เจริญอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด

ประเทศคูเวตเป็นประเทศที่ตั้งอยู่แถบตะวันออกกลาง มีพื้นที่ประมาณ 17,818 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นอันดับที่ 153 ของประเทศในโลก นับว่าเป็นประเทศที่มีพื้นที่น้อยแต่มีน้ำมันมาก เมืองหลวงชื่อ คูเวตซิตี้

Apr 27, 2019

Recent posts

error: Content is protected !!