MARSHALL ISLANDS-สาธารณรัฐหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกที่ยังคงเต็มไปด้วยธรรมชาติทางทะเล

MARSHALL ISLANDS-สาธารณรัฐหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกที่ยังคงเต็มไปด้วยธรรมชาติทางทะเล

มาร์แชลล์เป็นหมู่เกาะที่ยังคงเต็มไปด้วยธรรมชาติทางทะเลและมีทรัพยากรทางธรรมชาติจำนวนมาก นอกจากนี้ยังเป็นหมู่เกาะท่องเที่ยวที่มีทิวทัศน์สวยงาม

Sep 28, 2023
NEPAL-สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และเมืองแห่งวัฒนธรรม (ตอนที่ 3)

NEPAL-สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และเมืองแห่งวัฒนธรรม (ตอนที่ 3)

เนปาลเป็นประเทศที่ยังคงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างเหนียวแน่น การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างเรียบง่ายสไตล์สไลว์ไลฟ์ มีแหล่งน่าท่องเที่ยวอยู่มากมาย

Sep 27, 2023
NEPAL-สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และเมืองแห่งวัฒนธรรม (ตอนที่ 2)

NEPAL-สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และเมืองแห่งวัฒนธรรม (ตอนที่ 2)

กรุงกาฐมัณฑุเมืองหลวงของเนปาล มีพระราชวังหนุมานโดก้า เป็นอาคารแบบยุโรปสีขาว มีหอสูง 9 ชั้นเรียกว่าหอพสันตปุระ พระราชวังแห่งนี้ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมอันสำคัญในราชวงศ์

Sep 27, 2023
NEPAL-ประเทศขนาดเล็กบนเทือกเขาหิมาลัยหลากหลายวัฒนธรรม (ตอนที่ 1)

NEPAL-ประเทศขนาดเล็กบนเทือกเขาหิมาลัยหลากหลายวัฒนธรรม (ตอนที่ 1)

ธงชาติของประเทศเนปาลประดิษฐ์ขึ้นในปี ค.ศ.1962 จะมีลักษณะที่แตกต่างจากธงประจำชาติของประเทศต่าง ๆ ทั้งนี้เนื่องจากมีรูปร่างของธงจะมีลักษณะสามเหลี่ยม 2 ชิ้นประกบกัน

Sep 25, 2023
BRUNEI-ประเทศที่มั่งคั่งและระบบรัฐสวัสดิการ ผลิตน้ำมันอันดับ 4 ของโลก (ตอนที่ 2)

BRUNEI-ประเทศที่มั่งคั่งและระบบรัฐสวัสดิการ ผลิตน้ำมันอันดับ 4 ของโลก (ตอนที่ 2)

บรูไนมีระบบรัฐสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพ รัฐให้หลักประกันด้านการศึกษา การเคหะและการรักษาพยาบาล และไม่มีการเก็บภาษีเงินได้ ทำให้บรูไนไม่ค่อยประสบปัญหาทางการเมือง

Sep 23, 2023
BRUNEI-ประเทศที่มั่งคั่งและระบบรัฐสวัสดิการ ชื่อประเทศหมายถึง “ดินแดนแห่งความสงบสุข” (ตอนที่ 1)

BRUNEI-ประเทศที่มั่งคั่งและระบบรัฐสวัสดิการ ชื่อประเทศหมายถึง “ดินแดนแห่งความสงบสุข” (ตอนที่ 1)

ประเทศบรูไนมีเมืองหลวงชื่อ บันดาร์เสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan) ใช้ภาษามาเลย์ (Malay หรือ Bahasa Melayu) เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน

Sep 22, 2023
UAE – สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ก้าวสู่โลกยุคใหม่ พัฒนาประเทศแบบก้าวกระโดด

UAE – สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ก้าวสู่โลกยุคใหม่ พัฒนาประเทศแบบก้าวกระโดด

รัฐบาลยูเออีเร่งรัดการวิจัยและพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีเพื่อเพาะปลูกพืชในประเทศซึ่งพื้นที่เป็นทะเลทราย ให้สามารถปรับตัวได้ในสภาพภูมิอากาศร้อน

Sep 21, 2023
Mogao Caves of Dunhuang – วัดถ้ำแห่งตุนหวง พุทธศิลป์สุดยิ่งใหญ่กลางทะเลทรายของจีน

Mogao Caves of Dunhuang – วัดถ้ำแห่งตุนหวง พุทธศิลป์สุดยิ่งใหญ่กลางทะเลทรายของจีน

วัดถ้ำแห่งตุนหวง (Mogao Caves of Dunhuang) เป็นสิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์บนหน้าผาของเขาหมิงซา กลางทะเลทรายโกบี ห่างจากตัวเมืองตุนหวง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ราว 25 กิโลเมตร

Sep 18, 2023
MONACO- ราชรัฐโมนาโก เมืองศิวิไลซ์ไม่เคยหลับที่มีขนาดเล็กเป็นอันดับ 2 ของโลก

MONACO- ราชรัฐโมนาโก เมืองศิวิไลซ์ไม่เคยหลับที่มีขนาดเล็กเป็นอันดับ 2 ของโลก

ราชรัฐโมนาโกไม่มีการจัดเก็บภาษีรายได้ และภาษีมรตก โดยมีการจัดเก็บภาษีด้านอื่นเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ การจัดเก็บภาษีธุรกิจในอัตราต่ำ

Sep 14, 2023
ITALY-ดินแดนแห่งอารยธรรมทางใต้ของยุโรป (ตอนที่ 2)

ITALY-ดินแดนแห่งอารยธรรมทางใต้ของยุโรป (ตอนที่ 2)

นครแห่งวัฒนธรรมและศูนย์กลางความเจริญด้านวิทยาการ ศิลปะ ศาสนา การเมืองการปกครอง ซึ่งมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน โดยสภาพทั่วไปของอิตาลีเกือบทุกเมืองจึงเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจมากมาย

Sep 13, 2023

Recent posts

error: Content is protected !!