GUATEMALA-แหล่งอารยธรรมโบราณของชาว “มายา” แห่งทวีปอเมริกากลาง

GUATEMALA-แหล่งอารยธรรมโบราณของชาว “มายา” แห่งทวีปอเมริกากลาง

กัวเตมาลาเป็นประเทศที่เป็นแหล่งอารยธรรม “มายา” ที่มีความเจริญในยุคสมัยโบราณ เคยสร้างอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ที่มีความลึกลับ และได้ฝากอารยธรรมไว้อย่างมากมาย

Feb 18, 2019
MONACO- ราชรัฐโมนาโก เมืองศิวิไลซ์ไม่เคยหลับที่มีขนาดเล็กเป็นอันดับ 2 ของโลก

MONACO- ราชรัฐโมนาโก เมืองศิวิไลซ์ไม่เคยหลับที่มีขนาดเล็กเป็นอันดับ 2 ของโลก

ราชรัฐโมนาโกไม่มีการจัดเก็บภาษีรายได้ และภาษีมรตก โดยมีการจัดเก็บภาษีด้านอื่นเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ การจัดเก็บภาษีธุรกิจในอัตราต่ำ

Feb 17, 2019
Marcedonia : สาธารณรัฐมาซิโดเนีย-ประเทศในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ที่คงเอกลักษณ์วัฒนธรรมดั้งเดิมไว้อย่างดีเยี่ยม

Marcedonia : สาธารณรัฐมาซิโดเนีย-ประเทศในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ที่คงเอกลักษณ์วัฒนธรรมดั้งเดิมไว้อย่างดีเยี่ยม

มาซิโดเนียมีตำนานยาวนานแต่อดีตที่ยังคงเอกลักษณ์วัฒนธรรมดั้งเดิมคลาสสิคไว้ได้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดนตรี, การเริงระบำรำเต้นและวิถีชีวิตสโลว์ไลฟ์

Feb 12, 2019
Azerbaijan : สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน-ประเทศแถบทะเลสาบแคสเปียนที่มีความเจริญอย่างรวดเร็วหลังจากพบแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่ (ตอนที่ 2)

Azerbaijan : สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน-ประเทศแถบทะเลสาบแคสเปียนที่มีความเจริญอย่างรวดเร็วหลังจากพบแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่ (ตอนที่ 2)

ภูมิประเทศ ประกอบด้วยเทือกเขาและที่ราบลุ่ม ทางภาคเหนือเป็นเทือกเขา The Greater Caucasus ซึ่งมียอดเขา Mount Bazardyuzyu เป็นภูเขาที่สูงที่สุดของประเทศ ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 4,466 เมตร

Feb 11, 2019
Azerbaijan : สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน-รอยต่ออารยธรรมยุโรป-เอเชียที่เทือกเขาคอเคซัส (ตอนที่ 1)

Azerbaijan : สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน-รอยต่ออารยธรรมยุโรป-เอเชียที่เทือกเขาคอเคซัส (ตอนที่ 1)

นักประวัติศาสตร์เชื่อว่าชาวอาเซอร์ไบจานสืบเชื้อสายมาจากชนชาติ Seljuk Turks และชาว เปอร์เซียนโบราณ สันนิษฐานว่าชื่อประเทศในปัจจุบันมาจากภาษาเปอร์เซียนโบราณที่แปลว่า “ดินแดนแห่งไฟ”

Feb 10, 2019
MARSHALL ISLANDS-สาธารณรัฐหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกที่ยังคงเต็มไปด้วยธรรมชาติทางทะเล

MARSHALL ISLANDS-สาธารณรัฐหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกที่ยังคงเต็มไปด้วยธรรมชาติทางทะเล

มาร์แชลล์เป็นหมู่เกาะที่ยังคงเต็มไปด้วยธรรมชาติทางทะเลและมีทรัพยากรทางธรรมชาติจำนวนมาก นอกจากนี้ยังเป็นหมู่เกาะท่องเที่ยวที่มีทิวทัศน์สวยงาม

Feb 6, 2019
UNITED STATES OF AMERICA- รวมรัฐหลายเผ่าพันธ์กลายเป็นประเทศหลากวัฒนธรรม (ตอนที่ 3)

UNITED STATES OF AMERICA- รวมรัฐหลายเผ่าพันธ์กลายเป็นประเทศหลากวัฒนธรรม (ตอนที่ 3)

ชนพื้นเมืองดั้งเดิมเหล่านี้ นักวิทยาศาสตร์สมมุติฐานว่ามนุษย์มาถึงทวีปอเมริกาครั้งแรกตั้งแต่ช่วงระหว่าง 40,000 ถึง 14,000 ปีก่อนในยุคน้ำแข็ง เนื่องจากระดับน้ำทะเลลดลง ทำให้ช่องแคบแบริ่งที่อยู่ในมลรัฐอลาสก้าปัจจุบัน รอยเชื่อมต่อระหว่างทวีปอเมริกากับเอเชียตื้นเขิน

Feb 5, 2019
UNITED STATES OF AMERICA- รวมรัฐหลายเผ่าพันธ์กลายเป็นประเทศหลากวัฒนธรรม (ตอนที่ 2)

UNITED STATES OF AMERICA- รวมรัฐหลายเผ่าพันธ์กลายเป็นประเทศหลากวัฒนธรรม (ตอนที่ 2)

ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 ได้มีการกำหนดขยายดินแดนของชาวอเมริกันทำให้เกิดการขยายตัวของพลเมือง และการขับไล่ชาวอินเดียนแดงออกไปอยู่บริเวณส่วนตะวันตกของประเทศ โดยชาวอินเดียนแดงกว่าหนึ่งแสนคนได้ถูกย้ายไปอยู่บริเวณตะวันตก

Feb 4, 2019
UNITED STATES OF AMERICA-รวมรัฐหลายเผ่าพันธ์กลายเป็นประเทศหลากวัฒนธรรม (ตอนที่ 1)

UNITED STATES OF AMERICA-รวมรัฐหลายเผ่าพันธ์กลายเป็นประเทศหลากวัฒนธรรม (ตอนที่ 1)

ประเทศสหรัฐอเมริกามีคำขวัญประจำประเทศเป็นภาษาละตินว่า E pluribus unum หมายถึง “จากหลากหลายรวมเป็นหนึ่ง” ในช่วงปีพ.ศ. 2332-2499 และได้เปลี่ยนเป็น In God We Trust หมายถึง “เราเชื่อในพระเจ้า” จากปีพ.ศ. 2499 ถึงปัจจุบัน

Feb 3, 2019
JAPAN-การฟื้นฟูประเทศอย่างรวดเร็ว ก้าวสู่แถวหน้าของโลก (ตอนที่ 5)

JAPAN-การฟื้นฟูประเทศอย่างรวดเร็ว ก้าวสู่แถวหน้าของโลก (ตอนที่ 5)

หลังจากเปิดฉากโจมตีเพิร์ล ฮาเบอร์ ฐานทัพเรือขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกาที่เกาะฮาวาย ในมหาสมุทรแปซิฟิก สงครามโลกครั้งที่สองได้เปิดฉากสมรภูมิรบแผ่ขยายออกไปอย่างถ้วนทั่ว โดยญี่ปุ่นได้คืบรุกเข้ายึดเกาะต่าง ๆ และประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย

Feb 2, 2019

Recent posts

error: Content is protected !!