KTIS ได้โรงไฟฟ้า-เยื่อกระดาษชานอ้อยหนุน ทำรายได้ 6 เดือนแรกกว่า 11,867 ล้านบาท

KTIS ได้โรงไฟฟ้า-เยื่อกระดาษชานอ้อยหนุน ทำรายได้ 6 เดือนแรกกว่า 11,867 ล้านบาท

กลุ่ม KTIS ครึ่งปีแรกได้รายได้สายธุรกิจผลิตและขายไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล และสายธุรกิจเยื่อกระดาษ ชานอ้อยหนุน โดยรายได้ขายไฟฟ้า 824.4 ล้านบาท

Aug 28, 2018

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!